Είδη ελέγχων
 1. Περιοδικός / Αρχικός Έλεγχος Ι.Χ. επιβατικών, φορτηγών έως 3,5 τόνους και ΜΟΤΟ
 2. Περιοδικός / Αρχικός Έλεγχος Δ.Χ. επιβατικών, φορτηγών έως 3,5 τόνους
 3. Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 4. Εκούσιος Τεχνικός  έλεγχος
 5. Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης υγραερίου
 6. Έλεγχος ανάριθμου / αταξινόμητου οχήματος
 7. Ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος
 8. Επανέλεγχος
Διαδικασία ελέγχου
 1. Ταυτοποίηση της  ταυτότητας του οχήματος (μέσω γραμματείας στο ΥΜΕ)
 2. Οπτικός έλεγχος του οχήματος στον εξοπλισμό και τα στοιχεία αναγνώρισης  του (αρ.κινητήρα, αρ.πλαισίου, στοιχεία άδειας γενικά)
 3. Έλεγχος καυσαερίων για βενζινοκίνητα οχήματα, έλεγχος θολερότητας για πετρελαιοκίνητα οχήματα (με αναλυτές καυσαερίων τελευταίας τεχνολογίας)
 4. Έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης  (από το συγκλισιόμετρο)
 5. Έλεγχος ανάρτησης οχήματος (από το αμορτισερόμετρο)
 6. Έλεγχος έντασης και σκόπευσης των φώτων του οχήματος (από το φωτόμετρο)
 7. Οπτικοί έλεγχοι στο όχημα από το κάτω μέρος, έλεγχος τζόγων τόσο στους κατευθυντήριους τροχούς όσο και στους πίσω
 8. Αποτέλεσμα ελέγχου (επιτυχής ή μη ) και επικόλληση ΕΣΤΕ (επιτυχής) και παράδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στον προσκομίζοντα του οχήματος.