Δεν πρέπει να ξεχάσω τα εξής:
  • Τρίγωνο
  • Πυροσβεστήρα
  • Φαρμακείο
  • Άδεια ρυμούλκησης αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο
  • Βεβαίωση από μηχανολόγο μηχανικό με γνήσιο υπογραφής αν φέρει υγραέριο
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
  • Άδεια αυτοκινήτου
  • Χαρτί προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
  • Βεβαίωση αν φέρει αντηλιακές μεβράνες