Αυτοκίνητα
  • Τα επιβατικά Ι.Χ. καθώς και τα φορτηγά υποχρεούνται σε Τεχνικό έλεγχο 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανά διετία.
  •  Στην περίπτωση που το όχημα είναι μεταχειρισμένο χώρας ευρωπαϊκής ένωσης υποχρεούται σε Τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του στην Ελλάδα και έκτοτε ανά διετία.
  •  Τα επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί) υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο κατά την ταξινόμηση τους και στη συνέχεια ανά έτος.
  •  Τα εκπαιδευτικά οχήματα υποχρεούνται σε Τεχνικό έλεγχο κατά την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό έργο και έκτοτε ανά έτος.
  •  Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων υποχρεούνται να έχουν όλα τα οχήματα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους. Η ισχύς της είναι ενός έτους, εκτός της περίπτωσης των επιβατικών Δ.Χ. (Ταξί) στα οποία η ισχύς της είναι 6μηνιαία.
Μηχανές – Μοτοποδήλατα
  • Οι μηχανές και τα μοτοποδήλατα υποχρεούνται σε Τεχνικό έλεγχο 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανά διετία.
  • Μοτοποδήλατα που δεν φέρουν άδεια Κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών αλλά από την Τροχαία δεν υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο.
  • Δεν υποχρεούνται ακόμα σε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ανά Έτος.