Τι σημαίνει ΚΤΕΟ και τι είναι ΙΚΤΕΟ; 
Η συντομογραφία ΚΤΕΟ προέρχεται από τις λέξεις: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Αντίστοιχα το ΙΚΤΕΟ είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.
Ποια η χρησιμότητα των ΚΤΕΟ; 
Τα ΚΤΕΟ σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.
Και γιατί να προτιμήσω το ιδιωτικό ΚΤΕΟ; 
Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σήμερα λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και ελέγχου. Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών ώστε να αποφεύγονται παρατυπίες.
Πότε πρέπει να περάσω το όχημα μου από ΚΤΕΟ ;
Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανά διετία .
Και αν αργήσω ;
Το όχημα είναι εκπρόθεσμο ως προς τον τεχνικό έλεγχο και θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου.
Και πόσο είναι το πρόστιμο ;
Στα επιβατικά οχήματα τα παράβολα υπέρ δημοσίου είναι :
16€ για εκπρόθεσμα μέχρι 30 ημέρες,
33€ για παραπάνω από 30 ημέρες και μέχρι 6 μήνες.
65€ για εκπρόθεσμο πέραν των 6 μηνών.
Αντίστοιχα για τα φορτηγά το πρόστιμο είναι 20 €, 39€ και 78€.
Τι είναι ο εκούσιος έλεγχος;
Ο εκούσιος έλεγχος πραγματοποιείται στο Ι.ΚΤΕΟ μας και είναι ο έλεγχος του οχήματος σε όλα τα σημεία που ελέγχονται και κατά τη υποχρεωτική διαδικασία του Τεχνικού Ελέγχου. Αφορά όλους τους οδηγούς (ιδιώτες, εμπόρους, επαγγελματίες) και σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το όχημα σας, ανά πάσα στιγμή (π.χ. πριν από ένα ταξίδι, πριν την αγορά ενός μεταχειρισμένου ή πριν την επίσκεψη σε κάποιο συνεργείο.)