ΤΟ ΚΤΕΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ CHECKPOINT

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ CHECKPOINT  έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονους χώρους για τον τεχνικό έλεγχο του επαγγελματικού ή του προσωπικού σας  οχήματος  σε σημείο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ με εύκολη πρόσβαση και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με το άψογα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, τις αυτοματοποιημένες γραμμές τεχνικού ελέγχου, το άνετο και φιλικό περιβάλλον καθώς και το σεβασμό στην ασφάλεια και το χρόνο του πολίτη  μετατρέπουμε την υποχρέωση σας για ΚΤΕΟ σε ευχαρίστηση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ CHECK POINT

Σκοπός του ΙΚΤΕΟ  CHECK POINT είναι τα αξιόπιστα αποτελέσματα των μετρήσεων του αυτοκινήτου σας από τους έμπειρους μηχανολόγους, η ζεστή φιλοξενία σε ένα φιλικό περιβάλλον και η κατανόηση  ενός ασφαλούς αυτοκινήτου.

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ είναι πιστοποιημένο και τηρεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001