Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος, ο ελεγκτής κολλάει στην πίσω πινακίδα κυκλοφορίας ένα αυτοκόλλητο, το ΕΣΤΕ όπως το ονομάζουν στα ΚΤΕΟ. Το ΕΣΤΕ “Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου” μας δίνει πληροφορίες για το πότε πρέπει να περάσει από τεχνικό έλεγχο το όχημα – και όχι πότε πέρασε.

Έτσι λοιπόν το ΕΣΤΕ αποτελείται από δύο κύκλους:

  • έναν εξωτερικό κύκλο με αρίθμηση από το 1 έως το 12, όπου ο κάθε αριθμός αντιστοιχεί στον μήνα ενός έτους
  • ένα εσωτερικό κύκλο, ο οποίος αναγράφει το έτος που πρέπει να περάσει από τεχνικό έλεγχο το όχημα

Για κάθε χρόνο ο χρωματισμός των ΕΣΤΕ είναι διαφορετικός, για παράδειγμα για το 2017 ήταν ροζ, για το 2018 είναι πράσινο για το 2019 είναι πορτοκαλί, για το 2020 είναι μπλε, με τα χρώματα αυτά να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι χρωματισμοί διαφέρουν για να ξεχωρίζει το ΕΣΤΕ σε ποιο έτος αναφέρεται.

Πώς διαβάζεται το ΕΣΤΕ;

Φανταστείτε το ΕΣΤΕ σαν ένα ρολόι. Για να διαπιστώσετε πότε έχει υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο το όχημα που σας ενδιαφέρει, κοιτάξτε απλά ποιος αριθμός αναγράφεται στην «ώρα 12» και ποιος αριθμός αναγράφεται στον εσωτερικό κύκλο, στο κέντρο του ΕΣΤΕ δηλαδή.

Γιατί κολλάμε το ΕΣΤΕ;

Είναι υποχρέωση του ελεγκτή να κολλήσει το ΕΣΤΕ, εφόσον το όχημα περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο.
Είναι ένας τρόπος να ελέγχει η Τροχαία από μακριά, αν ένα όχημα έχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ ή όχι.

Προσοχή!! Αποδεικτικό διενέργειας τεχνικού ελέγχου είναι μόνο το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ και όχι το επικολλημένο ΕΣΤΕ.

Αν καταστραφεί ή ξεκολλήσει το ΕΣΤΕ δεν είναι παράπτωμα εφόσον έχετε στην κατοχή σας ισχύον ΔΤΕ και μπορείτε να πάτε στο ΚΤΕΟ σας και να ζητήσετε την αντικατάσταση του.

Πηγή: gonews.gr

Related Posts